Възрастни

  • Здравна карта – AOK Бремерхафен
  • Jobcenter – Бремерхафен
  • Агенция по заетостта Бремен – Бремерхафен
  • Малки обяви Ebay
  • Табло за обяви bremen.de
  • Immonet
  • Immowelt
  • Immobilienscout24
  • „Sparkasse“ – Бремерхафен
  • Консултация за признаване Инженерни науки/Архитектура