bin-Професионална консултация и интеграция на кандидати за убежище и бежанци – AfZ

В мрежата BIN можете да се консултирате по темата „Професия“. Центърът за консултации е насочен към хора с позволение за временно пребиваване, кратковременно право на ограничено пребиваване или разрешение за пребиваване.

Осигурено е подпомагане при

  • професионална ориентация,
  • признаване на чуждестранни сертификати за завършено образование
  • търсене на курсове по немски език
  • въпроси относно правото на пребиваране и разрешението за работа
  • търсенето на места за обучение и образование и начини за професионална квалификация.

Освен това се предлага:

  • Професионална ориентация
  • Подпомагане при кандидатстване
  • Посредничество при обучение, практика и работа
  • Уъркшопи и семинари, свързани със заетостта;
  • Свързване с други полезни лица на щат и доброволци, центрове и организации

 

Повече информация ще откриете в тази брошура.

 

BIN Förderlogos

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,