Работа, пари и Jobcenter

Агенцията по заетостта и Jobcenter (бюро по труда) са държавните институции за трудово посредничество. Те ще Ви помогнат да намерите работа или да се квалифицирате за професия.

Агенцията по заетостта Бремерхафен ще Ви съдейства, ако имате статут на допускане или разрешение за пребиваване. Там ще бъдете консултиран за Вашите професионални възможности.

Jobcenter ще Ви съдейства, ако вече имате разрешение за работа. Освен това се информирайте например относно възможностите за квалификация или относно езикови курсове. Например можете да получите информация по темите: обучение, квалификации, самостоятелна заетост и немска система на пазара на труда. Ако сте безработен, ще получите финансова помощ от Jobcenter.

В тези видеа ще видите как можете да бъдете консултиран в Jobcenter.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването