Сдружение за защита на интересите на социално осигурените, хората с увреждания и пенсионерите – Социално сдружение VdK Долна Саксония – Бремен

Социално сдружение VdK Германия има над 2 милиона члена и е най-голямата организация за защита на интересите на

 • социално осигурени лица
 • хора с увреждания и заболявания
 • възрастни лица и пенсионери
 • лица, нуждаещи се от грижи и лица, полагащи грижи
 • неработоспособни лица
 • жертви на злополука и насилие
 • лица, загубили близки
 • безработни лица
 • лица, получаващи социални помощи
 • рлица, пострадали при война или на военна служба
 • лица, пострадали при гражданска служба

VdK се ангажира със социалната справедливост. Неговите цели са професионалната и социална интеграция, както и социалната сигурност на неговите членове.

VdK е политически и религиозно неутрално сдружение. То е федеративно разделено и работи във всички федерални провинции. Като надпартийна и независима организация за самопомощ, VdK се финансира изключително чрез членски внос и дарения.

Служителите на пълен работен ден съветват и помагат по въпросите на социалното право в често трудните отношения с властите и службите в цялата социална сфера. Те предоставят съвети и помощ при заявления, попълване на формуляри, проверяват уведомления, подават възражения и представляват членовете при искове и жалби пред социалните съдилища. Повече половината от делата завършват положително. Всяка година с помощта на VdK се предявяват искове за законни обезщетения в размер на няколко милиона евро за членовете в следните сфери на социалното право:

Здравеопазване, дългосрочни грижи, злополуки, пенсии, осигуровки за безработица, закон за инвалидност, закон за социално подпомагане, закон за социални компенсации.

За повече информация посетете уебсайта на доставчика или се обадете по телефона.
ДоставчикSozialverband VdK Niedersachsen-Bremen
АдресAm Wall 196 a, 28195 Bremen
Време
Лице за Контакти
Телефон
Имейл
Уебсайт
Последна проверка: 05.12.2023

Беше ли полезна тази страница?

Това е добре да се чуе. Благодарим ви за обратната връзка!

Съжалявам за това. Какво бихме могли да подобрим?

  Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
  Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


  Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

  Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,