Сдружение за защита на интересите на социално осигурените, хората с увреждания и пенсионерите – Социално сдружение VdK Долна Саксония – Бремен

Социално сдружение VdK Германия има над 2 милиона члена и е най-голямата организация за защита на интересите на

 • социално осигурени лица
 • хора с увреждания и заболявания
 • възрастни лица и пенсионери
 • лица, нуждаещи се от грижи и лица, полагащи грижи
 • неработоспособни лица
 • жертви на злополука и насилие
 • лица, загубили близки
 • безработни лица
 • лица, получаващи социални помощи
 • рлица, пострадали при война или на военна служба
 • лица, пострадали при гражданска служба

VdK се ангажира със социалната справедливост. Неговите цели са професионалната и социална интеграция, както и социалната сигурност на неговите членове.

VdK е политически и религиозно неутрално сдружение. То е федеративно разделено и работи във всички федерални провинции. Като надпартийна и независима организация за самопомощ, VdK се финансира изключително чрез членски внос и дарения.

Служителите на пълен работен ден съветват и помагат по въпросите на социалното право в често трудните отношения с властите и службите в цялата социална сфера. Те предоставят съвети и помощ при заявления, попълване на формуляри, проверяват уведомления, подават възражения и представляват членовете при искове и жалби пред социалните съдилища. Повече половината от делата завършват положително. Всяка година с помощта на VdK се предявяват искове за законни обезщетения в размер на няколко милиона евро за членовете в следните сфери на социалното право:

Здравеопазване, дългосрочни грижи, злополуки, пенсии, осигуровки за безработица, закон за инвалидност, закон за социално подпомагане, закон за социални компенсации.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикСоциално сдружение VdK Долна Саксония - Бремен
АдресAm Wall 196 a, 28195 Bremen
Време
Лице за контактChristine Henke
Телефон0421-1654817
Електронна пощаgs-bremen@vdk.de
Уебсайтvdk.de/kv-bremen
Социално сдружение VdK Долна Саксония - Бремен

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.