Сдружение за защита на интересите на социално осигурените, хората с увреждания и пенсионерите – Социално сдружение VdK Долна Саксония – Бремен

Социално сдружение VdK Германия има над 2 милиона члена и е най-голямата организация за защита на интересите на

 • социално осигурени лица
 • хора с увреждания и заболявания
 • възрастни лица и пенсионери
 • лица, нуждаещи се от грижи и лица, полагащи грижи
 • неработоспособни лица
 • жертви на злополука и насилие
 • лица, загубили близки
 • безработни лица
 • лица, получаващи социални помощи
 • рлица, пострадали при война или на военна служба
 • лица, пострадали при гражданска служба

VdK се ангажира със социалната справедливост. Неговите цели са професионалната и социална интеграция, както и социалната сигурност на неговите членове.

VdK е политически и религиозно неутрално сдружение. То е федеративно разделено и работи във всички федерални провинции. Като надпартийна и независима организация за самопомощ, VdK се финансира изключително чрез членски внос и дарения.

Служителите на пълен работен ден съветват и помагат по въпросите на социалното право в често трудните отношения с властите и службите в цялата социална сфера. Те предоставят съвети и помощ при заявления, попълване на формуляри, проверяват уведомления, подават възражения и представляват членовете при искове и жалби пред социалните съдилища. Повече половината от делата завършват положително. Всяка година с помощта на VdK се предявяват искове за законни обезщетения в размер на няколко милиона евро за членовете в следните сфери на социалното право:

Здравеопазване, дългосрочни грижи, злополуки, пенсии, осигуровки за безработица, закон за инвалидност, закон за социално подпомагане, закон за социални компенсации.

ДоставчикСоциално сдружение VdK Долна Саксония - Бремен
АдресAm Wall 196 a, 28195 Bremen
Време
Лице за контактChristine Henke
Телефон0421-1654817
Електронна пощаgs-bremen@vdk.de
Уебсайтvdk.de/kv-bremen
Социално сдружение VdK Долна Саксония - Бремен

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.