Консултации по въпросите на миграцията за възрастни имигранти – Педагогически център Бремерхафен

Консултациите по въпросите на миграцията за възрастни имигранти са предназначени за имигранти, които са поне на 26 години. Те могат да се консултират по следните въпроси:
– Езикови курсове
– Социални помощи
– Образование, професия, работа
– Признаване на чуждестранно образование и сертификатите за него
– Престой и възпитание
– Настаняване
– Здраве
– Посредничество в контакта със специализирани служби, институции, бюра, асоциации и организации
– Социална и професионална реинтеграция
– Успешна индивидуална и социална интеграция
– Насърчаване на равенството на възможностите и участие във всички сфери

Консултацията се провежда и онлайн (www.mbeon.de)

Foto vom Eingang beim Elbinger Platz
© Pädagogisches Zentrum e. V.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,