Юноша

  • Jobcenter – Бремерхафен
  • Агенция по заетостта Бремен – Бремерхафен
  • Малки обяви Ebay
  • Консултация за първо изслушване
  • Автобуси за далечни разстояния
  • Възможности за споделено пътуване
  • Борса за места за обучение – Занаятчийска камара – Бремен
  • Борса за места за обучение – Занаятчийска камара – Бремен
  • Трудова борса – Агенция по заетостта
  • Kiron Higher Education for Refugees