Kiron Higher Education for Refugees

Освен конвенционалните предложения за следване в бременските висши училища, на разположение е и Start-up вариантът „Kiron Higher Education for Refugees“. Kiron се базира на концепцията „Blended Learning“, което означава, че онлайн и офлайн учебните предложения се комбинират.

Първоначално можете да се регистрирате онлайн и да започнете следването си. Не са нужни езикови сертификати. Вашата мотивация за учене е решаваща. По-късно можете да получите дипломата си в кампуса на един от университетите-партньори.

Kiron използва свободната версия на Massive Open Online Courses (MOOC’s) и предлага четири различни учебни направления:

  • Информатика
  • Инженерни науки
  • Бизнес администрация
  • Социални науки

Всички детайли за кандидатстването ще откриете на интернет страницата.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикБременски висши училища - "Kiron Higher Education for Refugees"
Електронна пощаinfo@kiron.ngo
Уебсайтkiron.ngo/de
Kiron страница
© Бременски висши училища - "Kiron Higher Education for Refugees"