Семейства

  • Здравна карта – AOK Бремерхафен
  • Малки обяви Ebay
  • Табло за обяви bremen.de
  • „Sparkasse“ – Бремерхафен
  • Влакове – „Deutsche Bahn“
  • Адвокати по имиграционно право & право на убежище
  • Табло за обяви за детски заведения
  • Тренировки по плуване – Гимнастически клуб „Lehe“
  • Популярни и здравословни спортове – Спортен клуб „Grünhöfe“ – Бремерхафен
  • Подпомагане на семейства – Инициатива „Помощ за младежта“