Жени

  • Езиково кафене за жени – Градска библиотека и църква „Kreuzkirche“ – Бремерхафен
  • Център за консултация на жени, помощ при домашно насилие, помощ за бездомни жени – Gisbu
  • Равни права за жените – ZGF
  • EMMA- Майките-мигрантки – активни и успешни! – AfZ
  • „Жени в действие във Wulsdorf и Grünhöfe“ „FinA“ – AfZ
  • Център за консултация на жени ZiB „Бъдеще в професията“ – AfZ
  • „Телефон за момичета“ – Инициатива Помощ за младежта – Бремерхафен
  • Семеен център „Neuelandstraße“
  • Консултация за жени – pro familia Бремерхафен
  • Курсове по немски език за жени „Подпомагане на жените-мигранти в тяхното ежедневие“ – Педагогически център