Деца

  • Табло за обяви за детски заведения
  • Тренировки по плуване – Гимнастически клуб „Lehe“
  • Популярни и здравословни спортове – Спортен клуб „Grünhöfe“ – Бремерхафен
  • Срещи за бежанци и кръстници – Мрежа за бежанци „Kreuzkirche“
  • Семеен център „Louise-Schroeder-Strasse“
  • Детско-юношески хор – Ев.-лют. църковна конгрегация на Мария и Христос
  • Консултиране на жертви на престъпления и насилие – WEISSER RING
  • Семеен център Geibelstraße/Caritas
  • Специализиран център за защита на младежите в интернет – Служба за младежта, семейството и жените
  • Място за срещи на деца и младежи „DLZ Grünhöfe“ – Служба за младежта, семейството и жените