Бъдещи майки

  • Гореща линия „Бременни в беда“
  • „notruf“ – Психологическа консултация при сексуално насилие
  • Център за консултация на жени, помощ при домашно насилие, помощ за бездомни жени – Gisbu
  • „Жени в действие във Wulsdorf и Grünhöfe“ „FinA“ – AfZ
  • Добре дошли на борда – Социални услуги AWO
  • консултации за бременни и семейства – Асоциация Caritas – Бремерхафен
  • Център за семейни консултации и насърчаване на здравето в ранна детска възраст
  • Курсове по немски език за жени „Подпомагане на жените-мигранти в тяхното ежедневие“ – Педагогически център