„SeeleFon“ за бежанци

„SeeleFon“ е е национално, телефонно и електронно предложение за самопомощ, което е насочено към психично болни хора с миграционен произход и техните близки. На арабски, френски и английски език засегнатите имат възможност да споделят емоционалните си нужди и да получат подкрепа от обучен персонал.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикФедерална асоциация на близките на психично болни хора BKK - чадърна организация
Време

Montag bis Mittwoch, 10.00-12.00 Uhr und 14.00-15.00 Uhr

Телефон+49 228 71002403
Електронна пощаseelefon@psychiatrie.de
Bild Telefon
© Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V., BKK-Dachverband