Увреждане

В Германия хората с увреждания получават специални грижи. Това означава, че трябва да се избягват недостатъците. Насърчава се равноправното участие в живота в обществото. В замяна те получават специални социални помощи, например в областта на медицинската рехабилитация.

Ще продължите да получавате всички обезщетения чрез всеобхватния Социалния закон, за да можете да съдействате възможно най-добре както в професионалния живот, така и в обществото.

Бежанци с увреждания спадат според Закона за обезщетенията на лицата, търсещи убежище, към най-уязвимите бежанци“.

Ако Вие или членовете на Вашето семейство имате увреждане, можете да говорите със служителите в мястото за настаняване или да се свържете с един от консултантските центрове, изброени долу в предложенията.

Предложения от Пазара

13 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването