Служители и статут на пребиваване

Имигрантите и чуждестранни специалисти с техните различни квалификации могат да бъдат истинско богатство за Вашето предприятие. Често те имат някои интересни умения и знания. Възползвайте се от този потенциал.

При набирането, наемането и осигуряването на имигранти с разрешение за пребиваване и с чуждестранни специалисти трябва да имате предвид няколко неща. Има много предложения, които да Ви помогнат да наемете и интегрирате имигранти и чуждестранни специалисти

Ако имате въпроси, моля, свържете се с някой от консултантските центрове.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването