Работно ежедневие и трудово право

Ако искате да работите, в повечето случаи се нуждаете от разрешение за работа от службата за чужденци. Дали можете да работите и дали ще получите разрешение за работа, зависи от Вашия статут на пребиваване и от работното място, на което искате да работите.

Освен това за повечето работни места се нуждаете от диплома. Как можете да намерите работа и да кандидатствате, ще научите в категорията „намиране на работа и кандидатстване„.

Има консултантски центрове, които могат да Ви помогнат да подадете молба за разрешение за работа или да намерите работа. За целта просто прегледайте предложенията долу.

Ако сте намерили работно място, ще получите трудов договор. Освен това по принцип всеки месец ще получавате фиш за заплата, на който има информация за това колко сте спечелили и колко данъци сте платили. Фишът за заплата може да Ви бъде предоставен електронно или да го получите от Вашия работодател като документ. Съхранявайте добре тези документи. Когато попълвате данъчна декларация, ще имате нужда от тези документи.

Като работник във федерална провинция Бремен Вие сте автоматично член на камарата на работниците. В камарата на работниците можете безплатно да получите консултация по много въпроси от трудовия живот. Например има консултация за трудово и социално право.

Ако сте клиент в Jobcenter (бюро по труда), има някои неща, на които трябва да обърнете внимание, когато искате да работите. Повече за това ще намерите в категорията „работа, пари и Jobcenter„.

Искате ли да бъдете самостоятелно зает? В този случай имаме информация за това в категорията „самостоятелна заетост“.

Предложения от Пазара

Подтеми