arbeitРабота и квалификация

network_arbeitnehmende

Търсещи работа и работещи

berufsberatung

Намиране на работа и кандидатстване

В тази категория ще намерите информация по темата намиране на работа и кандидатстване. Освен това има информация по темите признаване, практика, обучение и по темата квалификация и допълнителна квалификация.

finanzielle_unterstuetzung

Финансова подкрепа

В тази категория ще научите какви предложения за подпомагане има и кой има право на подпомагане.

network_arbeitgebende

Работодатели и самостоятелно заети лица

anerkennung-berufsqualifikationen

Служители и статут на пребиваване

В тази категория ще намерите информация за предпоставките и стъпките за назначаване на бежанци или работници от чужбина. Освен това ще научите към кого да се обръщате за консултиране.

sexuelle-orientierung

Антидискриминация и Diversity (многообразие)

В тази категория ще научите какво означават понятията антидискриминация и Diversity (многообразие) и как тези теми могат да бъдат интегрирани във Вашето предприятие. Осен това ще научите към кого можете да се обръщате за консултация.

bildungssystem

Самостоятелна заетост

В тази категория ще получите информация по темата самостоятелна заетост.

Welcome to Bremen NetWork für Arbeit und Qualifizierung е част от IQ мрежата Бремен. Научете повече за сътрудничеството на Welcome to Bremen NetWork.