Процедура по предоставяне на убежище

Процедурата за предоставяне на убежище е хармонизирана както според европейското законодателство, както и в немския Закон за убежището в съответствие с текущата политическа ситуация, т.е. променена според текущото състояние.

Груба представа за протичането на процедурата за убежище ще намерите на интернет страницата на Федералната служба за миграцията и бежанците (BAMF): http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html

Важно е да се консултирате. За целта посетете нашата категория „правно консултиране„.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването