Настаняване

Ако сте новодошъл като бежанец в Бремен или Бремерхафен, на първо време ще живеете в център за временно настаняване. След това ще имате възможност да потърсите свое собствено жилище. Тук има списък на институциите, които могат да Ви помогнат с Вашето търсене, и информация за живота в Бремерхафен.

Предложения от Пазара

6 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването