Консултантски центрове

Консултантски центрове са учреждения, които Ви предоставят съдействие и помощ в различни области. Консултантите отделят време за индивидуалните проблеми на Вашите посетители по време на разговора за консултиране.  Заедно с търсещия помощ консултантите се опитват да установят какъв е проблемът и той да бъде решен.

Консултантите са обвързани със задължението за поверителност. Всичко, което се обсъжда, не може да бъде предавано на други лица.

Също така в Бремерхафен има консултантски центрове, които могат да Ви помогнат. На това място ще научите които учреждения са това и в какви ситуации ще получите там помощ. За това за Вас сме събрали много консултантски центрове от различни места. Ще ги намерите долу под предложения.

53 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването