Комуникация & медии

Тук ще намерите информация за комуникационните канали, които можете да използвате в Германия. В допълнение към телефона, интернет и мобилните комуникации на разположение е например „Deutsche Post“ за писмена кореспонденция. Нуждаете се от писмена кореспонденция преди всичко, когато искате да се свържете с различни институции.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването