Интеграционни курсове

В интеграционен курс се учите не само да говорите по-добре немски език, но и научавате нещо за културата и живота в Германия. Всеки интеграционен курс се състои от езиков курс и курс за ориентиране. Целта накрая е езиковото ниво B1.

В езиковия курс се разглеждат важни теми от ежедневния живот. Към това спадат например работа и професия, обучение и допълнително обучение, грижи и възпитание на деца, пазаруване / търговия / потребление, свободно време и социални контакти, здраве и хигиена / човешкото тяло, медии и използване на медии, пребиваване.

В курса за ориентиране например ще говорите за немска правна система, история и култура, права и задължения в Германия, форми на съвместно съществуване в обществото, ценности, които са важни в Германия, като например свобода на религията, толерантност и равенство. Завършвате курса по ориентиране със заключителен тест.

Има и специални интеграционни курсове, които са подходящи за определени групи хора. Към това попадат следните курсове:
– курсове за ограмотяване
– курсове за лица, които са ограмотени на език, който не е с латински букви
– курсове за жени
– курсове за родители
– курсове за интеграция на младежи
– насърчаващи курсове
– интензивни курсове

Предложения от Пазара