Висши учебни заведения

В провинция Бремен има четири държавни висши учебни заведения: Университет Бремен (Universität Bremen), Университет по приложни науки Бремен (Hochschule Bremen), Университет по изкуствата (Hochschule für Künste) и Университет по приложни науки Бремерхафен (Hochschule Bremerhaven). Повечето курсове се преподават на немски, но има и някои курсове на английски.

За да бъдете приет в Университета по приложни науки Бремерхафен, трябва да можете да докажете, че имате право да постъпите във висше учебно заведение и че имате определено езиково ниво. Кое езиково ниво Ви е необходимо зависи от специалността, която искате да изучавате. Освен това трябва да кандидатствате за място в университета своевременно за началото на семестъра.

Университетите в Бремен се обединиха, за да подкрепят хората с бежански произход в изучаването на необходимите езикови нива. Ако вече имате опит в университет, можете да се запишете за курсовете за подготовка за обучение In-Touch и HERE AHEAD. In-Touch Ви предлага достъп до предложенията на университетите. HERE има за цел езикова квалификация.

Предложения от Пазара

6 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването