Видове работа

В Германия има различни видове работа. Най-известният вид работа е работа на пълно работно време, при която в предприятие ще работите най-много 40 часа. Понякога при работа на пълно работно време ще работите и малко по-малко. Колко часа има работата на пълно работно време, зависи от работното място.

При работа на непълно работно време то може да бъде например 20 часа, но и 30 часа.

Във Вашия трудов договор е записано колко часа трябва да работите. Освен това там има информация дали се назначен на срочен или на безсрочен договор.

Има и други видове работа и мерки, които може би са най-подходящи за Вас. Можете например да се консултирате в Jobcenter (бюро по труда) или в агенцията по заетостта.

Предложения от Пазара

Изглежа, че не можем да намерим това, което търсите. Може би търсачката ще ви помогне.