Бременност и раждане

За бременните жени се грижат гинеколози и/или акушерки. Гинекологът и/или акушерката наблюдават бременността и развитието на детето. Ако сте бременна, посещавайте редовно Вашия гинеколог и/или акушерка за кръвни изследвания, изследвания на урината и ултразвук. Ще получите паспорт за майчинство от Вашия гинеколог. Всички дати и резултати от прегледите се вписват в паспорта за майчинство. Съхранявайте го добре.

Предложенията за родилни зали в съответните болници в Бремерхафен, които имат родилно отделение, са изброени по-долу. Акушерки, акушер-гинеколози и лекари ще Ви помогнат при раждането. Акушерките са важни лица за контант за вас преди, по време и след раждането. Вашият гинеколог и/или акушерка ще гарантират, че ще получите грижи по време на следродилния период.

Предложения от Пазара

4 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването