Антидискриминация и Diversity (многообразие)

Темите за антидискриминацията и Diversity също стават все по-важни в професионалния живот.

Защото в трудовия живот винаги има случаи, в които хората са дискриминирани. Има различни причини, поради които хората могат да бъдат дискриминирани. Те включват например пол, религия, произход, език, сексуална ориентация, увреждане или възраст. Ето защо е важно да се занимавате и с въпроса за антидискриминацията във Вашата компания.

В Бремерхафен например има консултантски център на ADA – антидискриминация в света на труда. Тук можете да получите съвети по темата за борбата с дискриминацията и да участвате в различни информационни събития и семинари.

Diversity означава многообразие – защото хората са уникални, различни и все пак еднакви. Когато става въпрос за многообразие, става дума за съзнателно и ценящо отношение към социалното разнообразие.

В Бремерхафен има различни съвети и курсове за обучение по темата за Diversity, които в някои случаи дори са безплатни за компаниите. Нека Ви посъветваме! Можете да получите подкрепа за културното отваряне на Вашата компания към култура, като например при междукултурни организационно консултиране и придружаване.

Предложения от Пазара

1 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването