Център за семейни консултации и насърчаване на здравето в ранна детска възраст

В Центъра за семейни консултации и насърчаване на здравето в ранна детска възраст се подпомагат бременни, бъдещи бащи и семейства с деца от 0 до 3 години. Социално-медицинските консултации се предоставят от семейни акушерки и семейни медицински сестри.

Темите на консултациите могат да бъдат: кърмене, първо пюре, сън, грижи и много други.

Консултацията е безплатна, поверителна и по желание анонимна.

Възможни са също посещения по домовете.

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.