Център за семейни консултации и насърчаване на здравето в ранна детска възраст

В Центъра за семейни консултации и насърчаване на здравето в ранна детска възраст се подпомагат бременни, бъдещи бащи и семейства с деца от 0 до 3 години. Социално-медицинските консултации се предоставят от семейни акушерки и семейни медицински сестри.

Темите на консултациите могат да бъдат: кърмене, първо пюре, сън, грижи и много други.

Консултацията е безплатна, поверителна и по желание анонимна.

Възможни са също посещения по домовете.

Лого Семейна консултация
© Magistrat Bremerhaven/Gesundheitsamt

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: , ,