Център за консултация на деца, младежи и семейства

Центърът за педагогическа консултация подпомага деца, младежи, млади възрастни, родители и семейства, когато те имат проблеми или изпаднат в криза. Той помага при нарушения в развитието и при социални и психически проблеми на деца и младежи. В консултациите става дума и за темите партньорство, раздяла и детско възпитание, съотв. попечителство над деца.

Предложението е безплатно за всички, търсещи съвет. Педагодическата консултация винаги е поверителна и е предмет на конфиденциалност.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикАдминистрация на град Бремерхафен, Служба за младежда, Семейство и жени
АдресBrookstraße 1, 27580 Bremerhaven
Време

Montag von 09.00-17.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 09.00-16.00 Uhr
Freitag 09.00-13.00 Uhr

Лице за контактHerr Thorsten Buchholz
Телефон+49 471 5902158
Електронна пощаberatungsstelle@magistrat.bremerhaven.de
Администрация на град Бремерхафен, Служба за младежда, Семейство и жени

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.