Професионални езикови курсове, ниво B2 – Volkshochschuleкурсове, ниво B2 – Volkshochschule Бремерхафен

Курсът B2 обхваща 500 учебни часа и има за цел достигането на езиково ниво B2 според Общата европейска референтна рамка (ОЕРР). Езиковите занятия имат обща професионална насоченост. Курсът приключва с изпит за сертификат.

Езиковият курс е за…

… хора, които вече са преминали курс за интеграция и/или имат познания по немски език на ниво B1
… хора с миграционен произход, които се нуждаят от допълнителна езикова квалификация
… хора, които са регистрирани като търсещи работа и/или получават помощи според Социалния кодекс т. II (социална помощ – Hartz IV) или Социалния кодекс т. III (обезщетение за безработица)
… обучаващи се или търсещи обучение с миграционен произход и нужда от допълнителна езикова квалификация
•… хора с миграционен произход и нужда от допълнителна езикова квалификация, които преминават през процедурата за признаване на тяхната професионална квалификация или диплома за завършено образование

Допълнителна информация можете да получите от Volkshochschule.

ДоставчикVolkshochschule Бремерхафен
АдресLloydsr.15, 27568 Bremerhaven
Лице за контактFrau Cora Kielhorn
Телефон+49 471 5904750
Електронна пощаcora.kielhorn@vhs.bremerhaven.de
Уебсайтvhs-bremerhaven.de
Foto vom Eingang zur Volkshochschule Bremerhaven
© Helmut Gross
Volkshochschule Бремерхафен

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.