Подпомагане на семейства – Инициатива „Помощ за младежта“

„Семейство в района“ помага на семейства с деца, които получават недостатъчна или не получават никаква подкрепа от роднини, съседи или приятели. Семействата получават безплатна подкрепа при обгрижването на деца на възраст от 0 до 11 години. Самотните родители и семействата решават сами, без натиск отвън, дали да получават помощ от асистент на FiS. Подпомагането може да бъде прекратено по всяко време.
Асистент на FiS по правило е на разположение на семейството веднъж седмично за до 2,5 часа и предлага индивидуална помощ според необходимостта.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,