Отдел Настаняване – Elbe-Weser Welten gGmbH

Отдел Настаняване на EWW предлага на възрастни хора с умствени, физически и психически или множествени увреждания гъвкави и прозрачни предложения за настаняване и подпомагане, които вземат предвид и техните индивидуалните представи. Предлагат се различни възможности за настаняване, в зависимост от това какво подпомагане е необходимо или желано.

Предложението за настаняване на EWW е възможност в рамките на помощта за интеграция според § 90, ал. 5 от Социалния кодекс, том девети (SGB IX) Социално участие.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикElbe-Weser Welten gGmbH
АдресHeinrich-Brauns-Str. 8, 27578 Bremerhaven
Време

8.00-16.00 Uhr

Лице за контактFrau Martina Hanke
Телефон+49 471 926 898 342
Електронна пощаmartina.hanke@eww.de
Уебсайтeww.de

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.