Здравна карта – AOK Бремерхафен

В AOK Бремерхафен получавате карта с чип (здравна карта), с която имате достъп до медицински грижи. За да я получите, трябва да се регистрирате в Службата за социални услуги.

Ако се нуждаете от незабавна медицинска грижа и нямате карта с чип, след контакт по телефона или писмено с AOK Бремен на Вас може да бъде изпратена временна карта по факс.

При първа загуба на картата с чип Ви се издава нова. При повторна загуба за целта се нуждаете от писмено потвърждение от Социалната служба.

ДоставчикAOK Бремен/Бремерхафен