Здравна карта – AOK Бремерхафен

В AOK Бремерхафен получавате карта с чип (здравна карта), с която имате достъп до медицински грижи. За да я получите, трябва да се регистрирате в Службата за социални услуги.

Ако се нуждаете от незабавна медицинска грижа и нямате карта с чип, след контакт по телефона или писмено с AOK Бремен на Вас може да бъде изпратена временна карта по факс.

При първа загуба на картата с чип Ви се издава нова. При повторна загуба за целта се нуждаете от писмено потвърждение от Социалната служба.

Понастоящем много от консултантските бюра са затворени за обществеността. Моля, попитайте по телефона или по имейл дали все още предлагат консултации. В много случаи консултирането може да се извърши по телефона или по електронната поща.
ДоставчикAOK Бремен/Бремерхафен