Група за насърчаване на учениците – Педагогически център

В групата за насърчаване на учениците има:

 1. Допълнителна помощ
  Има допълнителна помощ по следните учебни предмети: немски език, математика, английски език, физика, биология и химия. Занятията се провеждат индивидуално и групово. Разходите за допълнителната помощ могат, при определени обстоятелства, да се поемат от Jobcenter или от Социалната служба.
 2. Подпомагане на деца със затруднения при четенето и писането
  В началото се определя какво Вашето дете вече може да прави. На тази база се определя от какво се нуждае то, за да продължи да се развива. Прилагат се учебно-терапевтични компютърни програми. Разходите могат, при определени обстоятелства, да се поемат от Jobcenter или от Социалната служба.
 3. Клас за ограмотяване
  (сътрудничество с Отдела за училищно образование)
  В този клас до 12 ученика със силно изявена нужда от подпомагане при ученето се обучават и обгрижват от двама учители. Децата се учат на основите в четенето и писането и базова аритметика. Има също излети и екскурзии.

Намерете още подобни обяви в рамките на тези теми: ,