Относно Welcome to Bremerhaven („Добре дошли в Бремерхафен“)“

Екип на проекта Welcome to Bremerhaven
Екип на проекта „Welcome to Bremerhaven“

 

С www.welcometobremerhaven.de приветстваме всички имигранти в Бремерхафен с добре дошли!

Какво трябва да знам, за да се ориентирам в Бремерхафен? Къде мога да отида, за да получа консултация?
Целта на welcometobremerhaven.de е прегледно да изброи и филтрира важни предложения и места за среща за бежанци и имигранти в Бремерхафен. Страницата е оформена по примера на „Welcome to Bremen“ и е налична на немски, английски, арабски език и фарси. Международно разбираемите пиктограми и снимки трябва да направят съдържанието достъпно дори за хора, които не говорят предложените езици.

Интернет страницата трябва да допринесе за интеграцията и безпроблемното участие в обществения живот. Освен бежанците и имигрантите, страницата е важна информационна платформа и за доброволци, институции и други действащи лица.

Инициаторите на проект са обединение за сътрудничество на медийните агенции vomhörensehen & tjards.com, на Координационен център „Език“ на провинция Бремен и на Администрацията на Бремерхафен. Разработването на страницата е финансирано с пари от Европейския социален фонд.

Имате въпроси или искате да участвате в проекта? Тогава ни пишете:
info@welcometobremerhaven.de

Проект за сътрудничество на:
Партньор в сътрудничеството Welcome to Bremerhaven
С подкрепата на:
Поддръжник WtBrhv
Welcome to Bremen NetWork е част от националната програма за подпомагане „Интеграция чрез квалификация“ (IQ)“