مشاوره در مورد قانون کار و تأمین اجتماعی – اتاق کارمندان برمن

اگر در زمینه قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی سؤالی دارید، می توانید از اتاق کار برمن مشاوره بگیرید. این سوالات می‌تواند به عنوان مثال شامل موارد زیر باشد…
… در خصوص مدت اعلان اخراج یا محافظت در برابر اخراج
… در خصوص حق برخورداری از تعطیلات
… در خصوص مدرک کاری
… در خصوص پرداخت‌های ویژه
… در خصوص مزایای بیکاری
… در خصوص بیمه بازنشستگی
… در خصوص مزایای بیمه درمانی.

شما به عنوان یک کارمند، به طور خودکار عضو اتاق کارمندان برمن هستید. در این حالت مشاوره برای شما رایگان می‌باشد.
اطلاعات بیشتر در اتاق کارمندان موجود است.

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.