مشاوره تایید

«مشاوره عمومی تایید» در «اتاق کارجویان برمن» برای کسانی است که در خارج به مدرسه رفته اند، شغلی را یاد گرفته اند و یا یک دوره تحصیلی دانشگاهی را به پایان برده اند.

خانم کیفر و آقای یرژِفسکی، در همه زمینه های مربوط به موضوع تایید به شما مشاوره داده و کمک می کنند:

  • آیا برای کار کردن در آلمان، یک تایید لازم است؟
  • آیا آشنایی با یک فرایند تایید مفید است؟
  • یک فرایند تایید چگونه انجام می گیرد؟
  • کدام مرکز، مسئول تایید آموزش شما است

مشاوره، به انگلیسی نیز داده می شود. برای زبان های دیگر، یک مترجم هماهنگ می شود.

در حال حاضر، بسیاری از مراکز مشاوره خدمات مشاوره‌ای در محل ارائه نمی‌دهند. برای اطلاع یافتن از امکان استفاده از خدمات مشاوره، لطفاً از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز مشاوره تماس بگیرید. در اغلب مواقع این امکان وجود دارد که از طریق تلفن یا ایمیل مشاوره بگیرید. بسیاری از نقاط تماس در حال حاضر کاملاً بسته هستند. بنابراین، بسیاری از دوره‌ها، فعالیت‌های اوقات فراغت و رویدادهای دیگر برگزار نمی‌شود. اگر نسبت به برگزار شدن رویدادی تردید دارید، لطفاً از قبل در این رابطه از نقطه تماس اطلاعات کسب کنید.
ارائه دهندگاناتاق کارجویان برمن - مشاوره تایید، شبکه IQ
نشانیArbeitnehmerkammer, Bürgerstraße 1, 28195, Bremen
تلفن+49 471 9839954
پست الکترونیکanerkennung@wah.bremen.de
تماس با شخصFrau Lynda Kiefer
پست الکترونیکlynda.kiefer@wah.bremen.de
تماس با شخصHerr Jan Jerzewski
پست الکترونیکjan.jerzewski@wah.bremen.de
سایت اینترنتیiq-netzwerk-bremen.de/anerkennun…
Eingang Arbeitnehmerkammer
© Arbeitnehmerkammer Bremen
اتاق کارجویان برمن - مشاوره تایید، شبکه IQ

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.