دوره‌های رایگان زبان آلمانی در برمن – Deutschstunde.de

در وب سایت «eutschDeutschstunde.eu» می‌توانید دوره‌های رایگان زبان آلمانی را در برمن جستجو کنید.

اطلاعات بیشتر را می‌توانید در وب سایت بیابید.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
ProviderDeutschstunde.eu
Websitedeutschstunde.eu/de
Logo Deutschstunde
© Deutschstunde.eu