تای‌چی – Dialog – انجمن حقوق برابر

یک گروه تای‌چی فعال در تمام سال که هنگامی که هوا گرم است در فضای بیرونی و هنگامی که هوا سرد است در سالن انجمن گرد هم می‌آید و با راهنمایی یک ورزشکار چندین ساله تای‌چی، این ورزش سخت و همزمان آرام‌بخش را انجام می‌دهد.
این یک گروه متنوع از افراد است و سن، جنسیت و نیز آشنایی قبلی اهمیتی ندارد.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
ProviderDialog - انجمن حقوق برابر
AddressHansastraße 2A, 27568 Bremerhaven
Time

Dienstags 18:00-19:00

Contact PersonKamil Gürsoy
Phone+49 471 415727
Emailinfo@dialogbrhv.de
Websitedialogbrhv.de
Dialog - انجمن حقوق برابر

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.