آشنایی شغلی برای پناهندگان – InCoTrain

آشنایی شغلی برای پناهندگان (BOF)، در پیدا کردن کار و در مستقر شدن در دنیای جدید کار کمک می‌کند.

در چارچوب این برنامه که از سوی وزارت فدرال آموزش و تحقیق حمایت می‌شود، پناهندگان جوان در طول مدت شش ماه دورنمای جامعی را درباره حداکثر سه شغل مورد آموزش و به این ترتیب در بازار کار آلمان دریافت می‌کنند.  هدف آن است که آنها در موقعیتی قرار داده شوند که یک تعریف واقعی از شغل‌ها و آموزش مربوطه و نیز توانایی‌ها و مهارت‌های شخصی‌شان ایجاد کنند، تا بتوانند درباره شغل یک تصمیم درست بگیرند.

در کنار فعالیت در کارگاه‌های آموزشی ما، پناهندگان در چارچوب کارآموزی در شرکت‌ها، دورنمایی از شغل‌های مورد علاقه خود را به دست می‌آورند، با فرایندهای حرفه‌‌ای آشنا می‌شوند و به این ترتیب می‌توانند یک دوره آموزشی یا یک تعیین صلاحیت ورود به کار را برای خود در نظر بگیرند. آنها نزد ما آموزش‌هایی را در زمینه آلمانی، ریاضیات و علوم طبیعی دریافت می‌کنند و نیز این فرصت را به دست می‌آورند که خود را با تکنیک‌های مهم یادگیری و کار تطبیق دهند.

اطلاعات بیشتر در این بروشور موجود است.

ProviderInCoTrain GmbH
AddressColumbusstraße 2, 27570 Bremerhaven
Time

Montag-Donnerstag 08.00-16.00 Uhr
Freitag 08.00-12.30 Uhr

Contact PersonFrau Bärbel Brösche
Phone+49 471 185410
Emailbroesche@incotrain-bhv.de
Websitehausdeshandwerks-bhv.de/incotrai…

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.