به برمرهاون خوش آمدید

برای اینکه راه خود را در بريمرهافن پیدا کنم، چه کار باید بکنم؟ برای گرفتن مشاوره، به کجا می توانم بروم؟ welcometobremen.de وبسایتی است که هدف آن کمک به آوارگان و مهاجران در استقرار و یکپارچگی در بريمرهافن است. ما برای شما یک راهنما را برای مراحل نخست زندگی در بريمرهافن و اطلاعات تکمیلی و برنامه های مختلف را جمع آوری کرده ایم. خلاصه ای از برنامه ها را می توانید در می‌توانید خلاصه خدمات موجود را در نقشه پناهندگان ما بیابید.

اگر می خواهید به صورت داوطلبانه برای آوارگان کار کنید، می توانید در بخش کارهای داوطلبانه درباره پروژه ها و انجمن های برمن اطلاعات به دست بیاورید.