Инициативи, проекти и съюзи

На това място ще намерите различни инициативи, съюзи и проекти на Бремерхафен, които се ангажират в областта на помощта за бежанци. Ако искате също да се ангажирате, може ще намерите тук подходяща рамка за това. Има много възможности за помагане.