Трудов договор и фишове за заплата

Ако сте намерили работно място, ще получите и трудов договор. Трудовият договор е много важен, тъй като в него са написани всички условия за Вашата работа. Това са правата и задълженията Ви като работник. Например там има информация за това…
–  колко дълго се предполага, че ще работите в предприятието или дали сте назначен на срочен или на безсрочен договор
– какви са Вашите функции
– колко трябва да работите през седмицата и как се урежда въпросът с извънредните часове
– колко пари печелите
– дали има извънредни плащания или извънредно работно време
– колко дни отпуск през годината имате
– колко е срокът на предизвестието
– какво се случва, когато сте нетрудоспособен

Преди да подпишете трудовия договор, трябва да прочетете с точност и да бъдете сигурн, че сте разбрали всичко, което е записано там. Ако не сте сигурен и искате да проверите договора, можете например да направите това в консултантския център на Faire Integration или в камарата на работниците. Уговорете среща и във всеки случай носете със себе си Вашия трудов договор.

Ако не получите договор от Вашия работодател, трябва незабавно да попитате за това. Трудовият договор е важен за Вашата защита, например от недеклариран труд (незаконна заетост) или от внезапна безработица.

Предложения от Пазара

1 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването