Спешен случай

Ако имате спешен случай извън работното време на лекаря, можете да отидете в болница. В болниците има отделения за спешна помощ. Ако имате нужда от линейка, обадете се на 112. Кажете къде се намирате и какво се е случило. При всяко лечение трябва да представите Вашата здравна карта „AOK“. В спешен случай можете да изпратите допълнително и здравната карта в рамките на десет дни.

Важни номера за спешни повиквания можете да получите безплатно на всеки телефон:

Полицейски номер за спешни случаи: 110

Пожарна / спасителна служба: 112

Номер за спешни случаи при отравяне Долна Саксония / Бремен: 0551 19240

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването