Социалноосигурителна система

Социалноосигурителната система в Германия работи на принципа на солидарността. Това означава, че работещите плащат вноски всеки месец, когато са здрави и работоспособни. Други хора, които не могат да работят, например защото са болни, могат да живеят от тези вноски. Вноските се изчисляват процентно и се базират на Вашата заплата. Когато работите, данъците и социалноосигурителните вноски се приспадат автоматично от заплатата Ви всеки месец. Те включват например данък върху дохода, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, осигуряване за безработица или осигуряване за дългосрочни медицински грижи. Част от вноските се заплащат от Вас, а другата част – от работодателя. Ако излезете в отпуск по болест и не можете да работите, пак ще получавате заплата.

Всеки в Германия трябва да бъде социално осигурен. В допълнение към задължителната по закон осигуровка има и частни такива, които можете да сключите.

Повече информация за осигуровките можете да намерите в категория „Право“.

Можете да получите съвет по темата за социалното осигуряване на Камара на работещите.

Предложения от Пазара

Изглежа, че не можем да намерим това, което търсите. Може би търсачката ще ви помогне.