Самостоятелна заетост

Можете да станете самостоятелно заето лице в Германия при определени условия. Когато някой стане самостоятелно заето лице, това също се нарича стартиране на собствен бизнес.

Като самостоятелно заето лице Вие ​​сами решавате кога и къде да работите или кои поръчки да приемате. Тогава няма да получавате заплата, а ще пишете фактури за поръчките, която извършвате. Вие сами носите отговорност за всичко и имате много неща, за които да се грижите.

Преди да бъдете самостоятелно заето лице, определено трябва да се консултирате. Например STARTHAUS с удоволствие ще Ви помогне.

Като цяло се прави разлика между това дали искате да работите на свободна практика или дали искате да стопанска дейност.

В някои области можете да станете самостоятелно заето лице без определено обучение или разрешение. Но има и работни области, за които се нуждаете от специално разрешение. Информирайте се предварително от какво се нуждаете в областта, в която искате да бъдете самостоятелно заето лице.

Предложения от Пазара

3 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването