Религия и вяра

За много хора в Бремерхафен религията е част от ежедневието. Има различни религии, които можете да практикувате на различни места на вяра като църкви, джамии или храмове.

В Германия има свобода на вероизповеданието. Това означава, че всеки може да избере своята религия и да я практикува. Забранено е да се дискриминира някого заради неговата религия. Всички религии са добре дошли. Също така е нормално да нямаш религия.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването