Професионално обучение

За да намерите работно място в Германия, е важно да завършите обучение или следване.

Обучението обикновено продължава две до три години. Като цяло се прави разлика между три различни вида обучение:

1. Фирмено обучение: При фирмено обучение работите във фирма и изучавате работата там на практика.

2. Училищно образование: В училищното образование посещавате професионално училище и учите там.

3. Двойно обучение: При двойното обучение правите и двете – посещавате професионално училище и работите във фирма.

Предпоставка за достъп до професионално обучение по принцип е поне свидетелство за завършено средно образование.

Ако вече сте завършили училище във Вашата родина, трябва да се информирате дали дипломата е призната в Германия. В категорията „признаване“ ще намерите консултантски центрове и повече информация за това.

Друга възможност да се квалифицирате за професия е следване.

Има и други начини да изучите професия. Можете да се консултирате за това например в Jobcenter.

За да разберете коя професия е подходяща за Вас и от каква диплома се нуждаете за това, можете да попитате в различни консултантски центрове.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването