Професионални курсове

За да можете да работите в Германия, трябва да говорите добре немски език. В някои професии имате нужда от специален специализиран речник. Можете да научите този речник в професионални езикови курсове. В тези курсове ще учите немски език за конкретна професия или за работа като цяло.

Езиковата цел е предимно B2. Професионалните езикови курсове се предлагат под формата на основни професионални езикови курсове и специализирани професионални езикови курсове. Професионалните езикови курсове се основават на интеграционните курсове: В интеграционните курсове имигрантите учат немското ежедневие. В следващите професионални езикови курсове имигрантите, които търсят работа, се подготвят за пазара на труда.

Професионалните езикови курсове се състоят от различни курсове. Курсовете могат да бъдат комбинирани индивидуално и да бъдат свързани с мерки от Федералната агенция по заетостта.

Предложения от Пазара