Култура

Бремерхафен има да предложи много от културна гледна точка!

Освен различни музеи, галерии, театри и културни институции има много събития и предложения да бъдете културно активни и креативни.

От тази страна Ви показваме къде можете да намерите танци, музика, театър, изкуство, изложби и още много неща в Бремерхафен.