Квалификация и допълнително обучение

Квалификации и допълнителни обучения са курсове, които подобряват Вашите умения и знания за професия и по този начин Ви подготвят по-добре за тази професия. Допълнително обучение обаче не е професионално обучение, а служи само като допълнение. Има много различни допълнителни обучения и квалификации.

В тази категория ще намерите и курсове за квалификация на лица с професионален опит или с предварителни познания от Вашата родина. Някои от тези курсове са и за признаване на Вашите квалификации в Германия. В много от тези курсове става въпрос и за подобряване на Вашите познания по немски език за професията и за учене на специализиран език, ако е необходимо. Професионални езикови курсове ще намерите в категорията курсове по немски език.

Ако искате да се занимавате с различна от досегашната професия, пред Вас може би стои въпросът за преквалификация. Консултирайте се за това например при консултация за допълнително обучение на камарата на работниците.

Предложения от Пазара

2 Обяви
Регион
Аудитория
Вид на вписването