Интеграционен център

Интеграционният център се намира на ул. „Вийнер“ № 12 в Бремерхафен. Тук на бежанците и имигрантите се предоставят различни предложения. Това е приемен център за бежанци. В интеграционния център обаче има и различни бюра за консултация, курсове и развлекателни дейности.

Предложенията, които се предоставят в момента в интеграционния център, можете да намерите по-долу в раздел „Предложения“.

Предложения от Пазара